Posted by: peribadirasulullah | November 22, 2013

156 gadis dan 341 janda bersedia untuk kahwin mut’ah

https://i1.wp.com/feryco.com/wp-content/uploads/2013/11/suratsyiahkahwin.jpg

Surat ini baru kami terima daripada perkongsian Whatsapp. Kepala surat menunjukkan Pertubuhan Syiah baru dengan menawarkan pakej perkahwinan bersama 156 gadis dan 341 janda yang disediakan oleh mereka.

Malah, hanya Mas Kahwin sahaja diperlukan kepada ahli yang berminat. Segala prosedur untuk berkahwin tersebut.

Pertubuhan ini juga mengaku orang-orang Syiah di Malaysia bertuhankan Allah dan berasulkan Nabi Muhammad tipu daya kerana kita sudah sedia maklum Syiah bukanlah satu cabang mazhab dalam Agama Islam.

Penyebaran Syiah di Malaysia amat membimbangkan. Golongan ajaran ini semakin berani muncul di khalayak sebarang bentuk pergerakan Anti Syiah. Diharap pihak berkuasa mengambil langkah sewajarnya membendung Malaysia.

http://feryco.com/surat-syiah-taqiyah-malaysia-tawar-497-gadis-janda

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Tahap Kewajiban Taat kepada Ulil Amri Yang Munafiq

https://i2.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/10/Ulil-Amri.jpg

KIBLAT.NET – Para mufassir banyak memberikan keterangan ketika menafsirkan siapakah Ulil Amri dalam surat An Nisa’ ayat 59, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

  1. Ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang beriman dan memerintah dengan adil.
  2. Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, namun bersyarat. Yaitu selama bukan dalam perkara maksiat.
  3. Ulil amri yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya tidak wajib ditaati secara mutlak baik ketika hukumnya bersesuaian dengan hukum syar’i ataupun menyelisihi. Ulil amri seperti ini tidak sah. Point ini akan dijelaskan lebih rinci dalam pembahasan berikutnya.

Ketiga point ini penting untuk kita perhatikan dalam memandang penguasa yang memerintah di negeri-negeri berpenduduk muslim, termasuk negeri kita Indonesia. Selain itu, penting juga untuk kita ketahui apa saja syarat dan kewajiban seorang penguasa sehingga layak disebut ulil amri bagi kaum Muslim.

Demikian pula, kapan ulil amri tidak sah dan layak dipecat. Semua ini agar kita tidak ragu-ragu dalam mengambil sikap terhadap para penguasa: apakah harus menaati atau tidak harus menaati mereka.

Syaikh Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji dalam kitabnya, Al-Imâmah Al-‘Uzhmâ ‘Inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ‘ah, hlm. 233-295, mengemukakan syarat-syarat tersebut sebagai berikut.
Islam, Baligh, Berakal sehat, Merdeka, Laki-laki, Berilmu, Adil, Kecakapan Mental, Kecakapan Fisik, Tidak Ambisius, Berasal dari kalangan Quraisy (Syarat ini terutama berlaku dalam al-imamah al-uzhma (khilafah) jika memang ada calon dari suku Quraisy yang mampu dan memenuhi syarat-syarat sebelumnya).

Kewajiban pertama dan pokok ulil amri adalah mewujudkan tujuan-tujuan kepemimpinan. Kewajiban tersebut adalah, pertama, menegakkan agama dan kedua, mengatur dunia dengan agama Islam.

Artinya, seorang pemimpin berkewajiban menerapkan hukum Allah dalam semua urusan kehidupan.
Adapun sebab-sebab pemimpin tidak sah dan layak dipecat adalah sebagai berikut.

Pertama: Kafir dan murtad dari Islam, kedua: Tidak mengerjakan shalat dan ketiga: Tidak menerapkan hukum Allah.

Ada pernyataan penting dari Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari mengenai penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam. Pernyataan itu dia tulis dalam bukunya, Al-Wajîz fî ‘Aqîdah As-Salaf Ash-Shâlih Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ‘ah.

“Adapun para pemimpin yang meniadakan syariat Allah dan tidak berhukum kepadanya, akan tetapi berhukum kepada selainnya, maka mereka keluar dari hak (memperoleh) ketaatan dari kaum muslimin. Tidak ada ketaatan bagi mereka dari rakyat, karena mereka menyia-nyiakan fungsi-fungsi imamah yang karenanya mereka dijadikan pemimpin dan berhak didengarkan, ditaati serta tidak diberontak. Karena, wali (pemimpin) tidak berhak mendapatkan itu, kecuali ia menunaikan urusan-urusan kaum muslimin, menjaga dan menyebarkan agama, menegakkan hukum, menjaga perbatasan, berjihad melawan musuh-musuh Islam setelah mereka diberi dakwah, ber-wala’ kepada kaum muslimin, dan memusuhi musuh-musuh agama.

Apabila dia tidak menjaga agama atau tidak menunaikan urusan-urusan kaum muslimin, maka hilanglah hak imamah darinya dan wajib atas umat—yang diwakili oleh ahlul halli wal aqdi dimana mereka menjadi rujukan dalam menentukan masalah seperti ini—untuk menurunkannya dan menggantinya dengan orang lain yang siap mewujudkan fungsi imamah.

Lalu berlanjut yang keempat: Melakukan kefasikan, kezaliman, dan kebid’ahan, kelima: Cacat dari segi keberlangsungan kerja, dan keenam: Cacat fisik. Lihat Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji, Al-Imâmah Al-‘Uzhmâ ‘Inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jamâ‘ah, (Riyadh: Dar Ath-Thayyibah, 1987), hlm. 468-485.

Lantas timbul pertanyaan, Apakah Presiden Republik Indonesia termasuk Ulil Amri?

Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 hingga hari ini tidak pernah menyatakan sebagai negara Islam. Sejarah kita bahkan mencatat upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dipandang sebagai tindak kejahatan yang mengancam eksistensi Republik ini. Sejak presiden pertama Sukarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Republik Indonesia tetap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun banyak pejabat pemerintah yang menyatakan beragama Islam, namun Indonesia tetap menjadi negara sekuler. Demikianlah fakta yang tidak bisa dipungkiri.

Pada 1954, beberapa ulama NU dalam konferensi mereka di Bogor memutuskan bahwa Presiden Sukarno telah sah menjadi waliyul amri dharuri yang wajib ditaati. Keputusan mereka ini mengundang reaksi dari tokoh-tokoh Islam. Firdaus A.N., misalnya, membantah keputusan mereka dengan menyatakan bahwa Republik Indonesia yang sekarang ini belum menjadi Republik Islam. Sebab, sebagian besar dari hukum yang berlaku dalam Republik ini bukan hukum Islam, bahkan undang-undang yang berlaku di sini masih banyak undang-undang kolonial.

Waktu pun berputar dan kini sejarah berulang lagi. Sekelompok orang pengikut pengajian “salafi” bersikukuh menganggap Presiden RI adalah ulil amri yang wajib ditaati. Sebab, Presiden RI adalah seorang muslim dan masih mengerjakan shalat. Presiden RI tidak pernah mengambil harta kita, memukul punggung kita, membantai kaum Muslim, dan membunuh para ulama. Mereka mencatut dalil Al-Qur’an dan hadits untuk membenarkan asumsi tersebut. Terhadap orang yang menentang, mereka memvonisnya sebagai Khawarij.

Sebagai seorang muslim yang baik serta mengikuti manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, tidak selayaknya mereka membenturkan satu dalil dengan dalil-dalil lainnya. Sesuai dengan dalil-dalil dan pendapat para ulama yang telah disebutkan sebelumnya, Presiden RI bukanlah ulil amri menurut istilah syar’i. Memang jika menurut bahasa, boleh-boleh saja dia disebut ulil amri bagi rakyat Indonesia. Tetapi, makna ini tidak mengandung konsekuensi syar’i.

Patut dipikir matang-matang apakah syarat-syarat ulil amri telah terpenuhi pada diri Presiden RI, terutama syarat adil dan berilmu. Sebab, sejak presiden pertama hingga presiden sekarang, semuanya adalah penganut sekulerisme. Bahkan, presiden terakhir sebelum Presiden SBY dengan bangga  pernah menyatakan sebagai penganut pluralisme dan tidak akan menerapkan syariat Islam. Sekulerisme maupun pluralisme agama adalah paham sesat dan syirik yang menjadikan penganutnya cacat dalam akidah. Jika seorang pemimpin cacat dalam akidahnya, tentu dia bukan pemimpin yang ideal.

Presiden RI juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban ulil amri seperti yang telah disebutkan. Hal ini wajar karena kewajiban-kewajiban tersebut tidak dikenal dalam negara sekuler. Hukum yang berlaku di negara Indonesia pun bukan hukum dan syariat Islam. Padahal, menurut Asy-Syaukani, ulil amri adalah pemimpin yang menjalankan syariat Islam.

Rasulullah saw memerintahkan kita menaati ulil amri selama melaksanakan Kitabullah. Apabila tidak melaksanakan Kitabullah atau tidak menerapkan hukum Allah, maka dia tidak sah sebagai ulil amri. Silakan diingat kembali penjelasan Syaikh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Atsari mengenai masalah ini. Wallâhu a‘lam bish shawâb.

http://www.kiblat.net/2013/10/11/batas-kewajiban-taat-kepada-ulil-amri/#at_pco=smlwn-1.0&at_tot=1&at_ab=per-4&at_pos=0

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Air Mata Bahagia Para Janda Syuhada Pattani

https://i2.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/11/Hayati-istri-Abdurrahim.jpg

KIBLAT.NET – “..Alhamdulillah, saya bahagia, mereka syahid..Tolong pesan ini ke Indonesia…”
Kemuning senja menemani perjalanan kami, tim Jurnalis Islam Bersatu (JITU) kembali ke Malaysia. Mentari berjalan perlahan ke balik bukit-bukit hijau sepanjang jalan yang mengular entah di mana ujungnya. Pattani, Narathiwa, Yala di Negeri Pattani (kini Thailand Selatan), tak terasa kami harus berpisah dengannya. Rintik hujan membelai lembut jalanan di Pattani di penghujung senjanya. Tetesnya membasahi bumi, mengingatkan akan air mata yang menetes pagi tadi.

Butiran bening itu berkumpul pada sudut matanya yang sedang berkaca-kaca. Suaranya seakan berat, tertahan, “..terima kasih..” ungkapnya sambil menghela nafas sembari berusaha menyeka air mata. Ucapan syukur tiada terkira, berkali-kali ucapan terima kasih itu terlafal. Linangan air mata itu tak dapat disembunyikan, ketika kami, tim JITU mengunjunginya di bumi Pattani, Wilayah Narathiwa, Rusok-Jaba. Sekitar satu jam dari wilayah Yala.

Hayati, wanita bercadar itu diam sejenak. Kami hanya bisa menghela nafas, mendengarkan kisahnya dengan mata berkaca-kaca.  Hayati memang tak sendirian. Di sampingnya ada Syamsiah dan Murni, yang kini senasib dengannya. Beralas tikar, beratap asbes, di dalam rumah sederhana itu, di dinaungi pepohonan lebat, kami mendengar kisah mereka, kisah tentang perjuangan sang suami yang kini tak dapat bersua dengan mereka.

“Alhamdulillah…saya bahagia..suami saya insya Allah mendapatkan apa yang diinginkannya,” lirih Hayati tegar. Tak terasa, air mata ini berkumpul di sudut mata. Masih ingat dalam benaknya, 5 Oktober 2013 silam, ketika tentara rezim  Thailand itu merangsek masuk. Memberondong rumah di kampungnya dengan peluru. Mulai detik itu, status janda disandang Hayati, Murni, dan Syamsiyah. Kejadian seperti ini sudah tidak terhitung dan terus berlangsung hingga detik ini.

Abdurrahim, Sofyan, Zulkifli, dan Utsman, memilih jalan yang Allah janjikan balasan terbaik. Lihatlah wajah senyumnya menjemput maut, tak ada yang lebih indah daripada karunia syahid di jalan Allah. Lihatlah, ketika mereka tinggalkan istri mereka dengan suatu yang tak pernah dirasakan orang lain ketika ditinggal keluarga tercinta.

Ketika ketiga istrinya, Hayati (Abdurrahim), Syamsiah (Sofyan), Murni (Zulkifli) begitu tegar dan gembira menyambut syahidnya suami tercinta. Bulir bening itu hanya menetes dalam bahagia dan haru, ketika saudara seiman mereka datang bersua dengan mereka.

“Kabarkan pada dunia, biar mereka tahu,” pesannya kepada kami.

Berkali-kali air mata ini terseka. Melihat begitu tegarnya mereka.Tak ada rasa gelisah di sana, ketika sang suami kini telah tiada. Tak ada kesedihan mendalam, hanya lara sesaat, sebagai fitrah wanita yang ditinggal suami. Setelahnya, senyum kembali tersimpul. Dikisahkan dengan tegar kepada kami kejadian yang menimpa suami-suaminya. “insya Allah kami tak menyesal memilih jalan ini,” ungkap Syamsiah.

Syamsiah, wanita berjilbab lebar, sambil memangku sang buah hati, kini tak bisa lagi mengasuh puterinya bersama Sofyan. Wanita 21 tahun itu harus berjuang sendiri mengasuh anaknya yang masih berusia tiga tahun dan 9 bulan. Pun dengan bayi mungil yang baru berusia 6 bulan dalam asuhan Hayati, tak kan bisa menatap ayahnya.

“Ayah ingin berjumpa dengan Allah nak, kini beliau sudah berjumpa,” kata Murni, menjawab tegar ketika anaknya yang berusia 10 tahun dan 7 tahun bertanya,” Ayah kemana umi?”. “Insya Allah mereka sudah paham,” kenang Murni.

Jika sang istri begitu bersyukur atas nikmat syahid (insya Allah) yang akhirnya Allah berikan pada suami mereka, begitupun sang Ayah dalam senyum lembut pun merelekan putra-putranya. “Alhamdulillah..mereka mendapatkan yang mereka inginkan,” kata Umar, ayah Zulkifli.

Matanya berkaca-kaca, dibalik lipatan kulitnya yang sudah tak lagi muda, ada rasa gembira dalam lubuk hatinya. “Perasaan kami senang, semoga perjuangan putra kami dilanjutkan,” ungkap Yaqub, mengenang Sofyan, putranya yang baru berusia 28 tahun sudah menjemput kematian dengan senyuman.

Umar, Yaqub, Murni, Syamsiah, Hayati kini tak dapat menatap lagi wajah lembut orang-orang kesayangannya. Kini, putra-putranya tak dapat memanggil “Abah” lagi. Takkan ada lagi rengekan putra Hayati memanggil kalimat ‘Abah’. Kini, tak ada lagi sosok pejuang di tengah keluarga mereka. “Setiap pagi, insya Allah saya ke kuburan ayah mereka,” ungkap Syamsiah. Mengenang itu mengingatkan. Mungkin, dengan ziarah ke makan ayahnya, mengingatkan bahwa perjuangan ini tak kan berhenti walau ayahnya telah tiada.

“Insya Allah perjuangan ini akan dilanjutkan, hingga keturunan kami,” ungkapnya. “Semoga Pattani tidak ada kezaliman, tercipta kedamaian dan kebebasan,” ungkap mereka. Dalam rumah sederhana itu, tak lupa terselip doa bagi umat Islam di Indonesia, dari para keluarga syuhada (insya Allah). “Agar Indonesia semakin berjaya,” bisik mereka.

Terakhir, Toni Syarqi, perwakilan tim JITU dan Road4Peace Indonesia menyampaikan “Kami merasa turut..” ucapnya berhenti sejenak, menghela nafas. Dengan terbata, dilanjutkan harapan kami,“Barangkali kalau melihat makam mereka, kita semua sedih. Tapi di sini, kami melihat harapan, kami masih berharap umat IslamPattani nak berjaya.”

“Kami berteima kasih diterima disini, kami mohon maaf tak membawa apa-apa ke sini, tapi akan membawa pesan (berita) ini ke Indonesia. Kami tak meninggalkan apa-apa kecuali hati kami. Walau fisik kami harus berpisah, tapi hati kami bersama umat Islam Indonesia tetap di sini,” ucapan kami terakhir untuk warga Pattani.

Berat memang, meninggalkan saudara kita yang terus berjuang, melawan kezaliman. Pattani, Bumi Nusantara silam, dimana Islam mempersaudarakan kita di bumi ini. Islam dan bahasa Melayu, ikatan kuat bangsa Melayu. Sejauh mata memandang, dari Merauke hingga Pattani. Kini, tanah ini mencari kedamaian. Kuncup Syuhada bermekaran. Hingga suatu saat, bumi Nusantara kembali tersenyum, dalam pangkuan Islam. Ada doa kita yang terselip untuk Pattani.

Penulis: Lesus, Wartawan Alhikmah, tim Jurnalis Islam Bersatu (JITU) dalam Road4Peace.  Senin, 18 November 2013, Bumi Pattani)
Editor: Agus Abdullah

http://www.kiblat.net/2013/11/21/air-mata-bahagia-para-janda-syuhada-pattani/#at_pco=smlwn-1.0&at_tot=1&at_ab=per-4&at_pos=0

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Wartawan Islam Indonesia dilayan dengan kasar oleh penguasa thailand

https://i2.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/07/road4peace_1.jpg

KIBLAT.NET, Yala – Kabar tidak sedap datang dari Tim Media Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS), seorang jurnalisnya yang juga anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU), Fajar Shadiq mengalami tindak kekerasan saat perjalanan pulang dari kampanye  Road4Peace di Yala, Thailand Selatan, pada hari Selasa (22/7).

Kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba tidak dapat dielakkan oleh Fajar. Awalnya, Fajar tengah mendokumentasikan suasana di Stasiun Yala. Dimana situasi tengah kereta menurunkan penumpang. Namun, tiba-tiba dari belakang tengkuk jurnalis An-najah.net dipukul oleh orang tidak dikenal.

“Fajar reflek mengelak. Lalu kameranya mau diambil, tapi ditahan. Mereka cuma dapat mengambil lensanya,” kata Abdul Shomad, Relawan HASI yang ikut dalam rombongan tersebut, kepada kiblat.net, Selasa (22/7).

Meski dapat menghindar dari upaya perampasan, gerombolan massa kemudian mengejar pengurus harian dari Divisi Pelatihan dan Organisasi JITU ini. Menyadari dirinya menjadi sasaran keberingasan mereka, Fajar secepat mungkin melarikan diri.

Sebenarnya, posisi dua orang relawan lain tidak jauh berada di dekat Fajar, hanya saja mereka berada di seberang rel kereta dimana Fajar berada dan sayangnya pandangan mereka terhalang oleh kereta yang tengah berhenti.

“Kami hanya lihat saat kereta berjalan banyak orang melihat ke arah laju kereta yang ternyata enam orang sedang berlarian seakan ada yang dikejar,” jelas Abdul Shomad.

Ia menerangkan pelaku penyerangan diduga kuat berasal dari kelompok setempat yang tidak suka dengan kehadiran rombongan Road4Peace dari Malaysia dan Indonesia.

“Menurut kepala HAM di sini indikasi orang-orang suruhan kuat karena mereka tahu ada NGO dari Malaysia dan Indonesia disini,” jelas Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Masuki “Israelnya” Thailand Selatan

Tambahnya, di Yala ada istilah daerah Israel dan Palestina. Daerah Israel istilah untuk mengidentifikasi wilayah yang masyarakatnya bercampur antara melayu Muslim dengan Budha Thailand. Sedangkan daerah Palestina untuk mengidentifikasi wilayah yang hanya dihuni oleh komunitas Melayu Muslim.

Wilayah yang disebut sebagai Israel merupakan wilayah yang dikenal rawan dengan tindak kekerasan, penculikan dan pembunuhan. Sehingga bagi muslim Pattani tepat pukul 10.00 malam mereka tidak berani keluar rumah. Namun, berbeda dengan wilayah yang disebut sebagai Palestina, kondisi relatif aman dan warga bisa keluar rumah hingga pagi hari.

“Nah, Fajar itu memasuki wilayah Israelnya itu, wilayah tersebut dibatasi oleh rel kereta api tempat tadi dia mengambil gambar,” cerita Shomad.

Sebagaimana diberitakan, Sejumlah perwakilan NGO kemanusiaan dari tiga negara melakukan perjalanan kemanusiaan yang disebut dengan Road For Peace (R4P) selama 12 hari di bulan suci Ramadhan, Road For Peace merupakan sebuah misi perdamaian yang ditujukan ke bumi Pattani dan Myanmar.

Ketiga negara tersebut adalah Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sementara itu, perwakilan NGO dari Indonesia, diwakili oleh tiga relawan aktivis kemanusiaan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI), yakni: Abu Abdillah, Emriza, dan Abu Bumi.

Dua wartawan yang tergabung dalam  Jurnalis Islam Bersatu (JITU) mendapat kesempatan untuk meliput misi perdamaian tersebut. Kedua wartawan itu adalah Desastian (dari voa-Islam) dan Fajar Shadiq (An-Najah). (qathrunnada/kiblat.net)

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Selitkan Muslim Pattani dalam Doa Kita

http://www.kiblat.net/site/wp-content/thumb.php?w=300&h=0&src=/site/wp-content/uploads/2013/11/IMG_8300.jpg

KIBLAT.NET – Drr…drr…drr.. Desing Helikopter hilir mudik menggantung di langit Yala, Thailand. Malam itu, di atas Mesjid Besar Darul Muhajirin, di jantung kota, suaranya berderu kencang. Kelap-kelip merah berputar-putar di atas kota Yala. Entah tak tahu mengapa Helikopter tentara itu terlihat mondar mandir. Tapi memang, Yala, kota yang kami datangi dalam misi perdamaian ‘Road4Peace’ medio November 2013 dikenal sebagai wilayah konflik, sejak wilayah Melayu ini jatuh ke cengkraman Siam, Thailand, akhir abad 18.

Ada duka di sana, ketika kaki harus beranjak dari tanah air, tempat kelahiran. Ada duka di sana, ketika bahasa kebanggaan mereka, Melayu tiba-tiba harus diganti dengan bahasa yang mereka tak mengerti. Ada duka di sana, ketika para pejuang itu tak tinggal diam. Diperjuangkannya rasa keadilan dalam dadanya. Mulai detik itu, perlawanan tak kan berakhir.

Yala, Pattani, Narathiwat, negeri Melayu di sudut Thailand yang selalu berkisah. Kisah tentang kepahlawanan mereka, melawan kezaliman di sana yang terus tergerus waktu. Hingga kini, ia terus berputar. Ketika kami, tim Jurnalis Islam Bersatu (JITU), masuk ke wilayah Yala, dalam dua jam perjalanan dari Sadao, perbatasan Malaysia dan Thailand, begitu memasuki Yala, maka tentara-tentara Thailand itu menyambut kami dalam pos-pos jaganya.

Tiga kali, mobil konvoi Road4Peace yang membawa misi keadamaian di Yala dan Pattani melewati kawat duri yang mengular. Tentara-tentara yang melirik ingin tahun siapa saja yang ada di dalam mobil sambil menenteng senjatanya. Di simpang-simpang jalan itu, tentara Thailand bersiaga, mondar-mandir. Yala, ia selalu berkisah. Ketika mobil-mobil itu tak lagi parkir di bah jalan, tapi malah ditengah, karena bom siap meledak entah kapan di pinggir jalanan, depan ruko-ruko itu.

Yala, ia berkisah tabung beton besar setinggi satu meter penghalang di hadapan tiap ruko di jalanan, sebagai penghalau ledakan. Ketika kawan kami, Fajar Shadiq yang sedang melakukan liputan dipukul dan dikejar orang tak dikenal. Larilah ia ke wilayah umat Islam di Yala, zona Palestina disebutnya. Sedangkan di balik rel kereta sana, tempat perlawanan kezaliman disebut zona Israel.
Kota besar ini, ditinggali mayoritas muslim yang tertindas.

Dengarlah penuturan Azman Ahmad dan Majdi Zakariya, pria asli Yala-Pattani yang menuturkan kisahnya yang tanpa sebab dimasukkan ke balik jeruji saat JITU mengunjungi sekolah Islam Terbesar di Yala, Thamabita School, atau Ma’had Haji Harun. Dengan bahasa kebanggan mereka, Melayu, curahan hatinya tertutur.

“Saya tiba-tiba ditangkap tanpa tuduhan yang jelas, dengan pasal Undang-Undang Istimewa yang dinamakan Undang Poroko (Bahasa Thai-semacam UU Subversif, red),” kata Majdi Zakariya. Pria muda itu baru keluar tahun 2011 menghirup udara segar setelah lima tahun 10 bulan mendekam.

Majdi pun tak tahu, mengapa ia ditangkap. Dengan alasan kepemilikan senjata, ia masuk jeruji besi. Kisah Majdi selalu berulang, hingga kini, ketika JITU berada di Yala. Majdi tak sendiri, Azman Ahmad, pria muda ini dituduh akibat menolong keluarga korban penangkapan.

“Dua tahun saya ditangkap karena menolong keluarga korban yang ditangkap, yang kesulitan.” Katanya. Masih banyak, Azman dan Majdi lainnya yang bertebaran di bumi Nusantara ini. Majdi dan Azman memang lebih beruntung, dibandingkan saudara-saudaranya yang lain.

Lihatlah, penuturan Abdurrahman, guru Sekolah Haji Harun yang kami temui di Jantung Kota Yala itu. “40 orang guru sekolah ini, ada yang ditembak dalam perjalanan, hilang,” kenangnya. “Bahkan murid-murid pun ada yang pernah ditembak,” lirihnya. Dan hal ini terjadi setiap hari di Yala.

Yala, ialah sebuah kisah tentang perjuangan umat Islam melawan kezaliman. Di balik duka mereka, ada senyum yang tersimpul di sana, senyum perjuangan. Wanita berjilbab yang berjalanan di sudut-sudut kota. Pria dengan sarung bercakap sepanjang jalan. Anak-anak dengan peci yang menanti masa depannya.

Yala, ialah sebuah kisah, tentang perjuangan umat Islam melawan kezaliman. Kumandang adzan magrib dalam gelap Yala menemani tim JITU, merebahkan hati, mengecupkan kening. Berkumpul penduduk muslim Yala dan kami dalam Mesjid Darul Muhajirin di pusat kotanya. Ada senyum di sana, sambutan hangat, ketika kami, dapat bertutur tentang perdamaian.

Ada rasa optimis di sana, ketika kami kisahkan tentang perjuangan umat Islam di Suriah, Mesir, Rohingya, Palestina. “Ketika Syaikh dari Suriah ke Indonesia, mereka bilang tak butuh harta kami, uang kami, kami hanya butuh doa kalian, penduduk Indonesia,” kata M. Pizaro, anggota tim JITU dalam rombongan Road4Peace.

Doa, senjata terkuat umat Islam di seluruh dunia. Kumandang adzan isya yang menggema di langit Yala, mengakhiri pertemuan kami Ahad malam itu. Adzannya begitu syahdu. Ya Allah…ini adalah bumi-Mu, Negeri-Mu, ketika orang-orang mengecupkan keningnya karena-Mu. Panggilan Ilahi, itu terus menggema di Yala. “Mari menuju kemenangan”. Air mata Yala berganti dengan senyum optimis akan doa saudaranya.

Mari selipkan Yala dalam Doa kita. Dalam sujud-sujud kita. Dalam pinta kita. Dalam tangis kita. Selipkan doa untuk Yala.

***

Rizki Lesus, wartawan Alhikmah, tim Jurnalis Islam Bersatu dalam Road4Peace.

Ahad 17 November 2013, Yala. Senin pagi, saat tim JITU bergerak ke Pattani.

http://www.kiblat.net/2013/11/19/selipkan-muslim-pattani-dalam-doa-kita/

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Remaja Eropah sebagai pembantu perubatan Mujahiden ditangkap

https://i1.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/10/syrfightafp.jpg

KIBLAT.NET, Antwerp – Sekitar 20 petugas polisi turun ke sebuah rumah di Antwerp, Belgia pekan lalu untuk menangkap Jejoen Bontinck.

Pemuda berusia 18 tahun itu baru saja kembali dari Suriah, setelah menghabiskan delapan bulan di utara negara itu.

Ia ditahan atas tuduhan terkait terorisme dan pengadilan  di Antwerp pada pekan ini menahannya selama sebulan, sementara polisi tengah menyelidiki kasusnya.

Bontinck membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia hanya bekerja sebagai sopir di sebuah rumah sakit di Suriah untuk membantu warga yang  terluka dalam kecamuk perang di negara itu.

“Saya bekerja memberikan pasokan bantuan medis, memindahkan orang-orang yang terluka dan sakit dari satu tempat ke tempat lain,” katanya kepada wartawan sebelum penangkapannya.

” Saya suka membantu orang,” katanya dalam sebuah tayangan di BBC News, sambil berjalan-jalan mengenakan jins, jaket puffer dan topi wol.

Bontinck adalah salah satu di antara sejumlah orang Eropa yang telah melakukan perjalanan ke Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai perkiraan menyebutkan angka 500-600 orang Eropa bertandang ke Suriah.

Inggris, Belgia, Perancis dan Belanda adalah sekian negara Uni Eropa yang menyatakan keprihatinan bahwa warga negara mereka bisa menjadi radikal oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan Al-Qaidah dan menganggap mereka berpotensi kembali untuk memulai serangan di negeri mereka.

Pihak berwenang Belgia menuduh Jejoen Bontinck mungkin telah terlibat dalam pertempuran dan menjadi anggota kelompok teroris. Namun, Bontinck membantah hal tersebut.

“Tidak, aku tidak pernah menjadi bagian dari sebuah organisasi,” kata Bontinck, kepada BBC.

“Jika saya ikut berperang, aku akan mati seperti yang lain sekarang,” tuturnya polos.

Jejoen Bontinck dibesarkan sebagai seorang Katolik oleh ayahnya yang warga Belgia dan ibunya yang kelahiran Nigeria. Ayahnya mengatakan ia masuk Islam ketika ia berusia 15 tahun setelah bertemu seorang gadis Muslim.

Dulunya ia adalah seorang penari, bahkan tampil dalam sebuah video musik Belgia. Tapi kemudian ia menjadi terlibat dengan kelompok Sharia4Belgium, yang sekarang sudah tidak aktif lagi.

Awal tahun ini polisi Belgia menggerebek puluhan rumah orang terkait dengan organisasi tersebut. Sharia4Belgium ini dituduh telah merekrut lebih dari 30 orang untuk berperang di Suriah pada tahun lalu.

Walikota Antwerp, Bart de Wever dengan sinis mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil risiko.

“Dia [Jejoen Bontinck] mengatakan bahwa dia hanya melakukan pekerjaan kemanusiaan, tapi ada lubang di ceritanya, ” kata Walikota Bart de Wever, yang juga pemimpin sayap kanan separatis, New Flemish Alliance (N-VA).

“Dia harus diinterogasi. Sebagai walikota, aku tidak tertarik memiliki ikon radikalisasi atau jihadis Muslim di kota saya ini, yang akan merekrut untuk perang suci atau bahkan menjadi sumber radikalisme baru dan bahkan mungkin terorisme dilakukan di sini di tanah kami sendiri, ” ujar de Wever.

Belgia juga telah bereaksi pada para militan dan gerilyawan dari negeri itu yang masih mengumpulkan ‘tunjangan pengangguran’ saat mereka berperang di Suriah. Pemerintah menghapus mereka yang dicurigai berjihad ke Suriah dari daftar tunjangan kesejahteraan.

Kasus Jejoen Bontinck menjadi terkenal karena kampanye ayahnya yang mencoba mencari anaknya di Suriah untuk membawanya pulang.

Ayah Jejoen, Dimitri Bontinck, ialah seorang mantan tentara. Dimitri telah bepergian dua kali ke Suriah. Dia telah menulis sebuah buku tentang pengalamannya, merinci bagaimana ia dipukuli, disandera dan diancam mati ketika mencoba untuk menemukan anaknya.

Ia gagal menemukan anaknya dan gembira anaknya kini telah kembali, tetapi ia mengkritik pemerintah Belgia. Ia mengatakan para politisi seharusnya tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Mereka harus membebaskannya. Ini bukan cara untuk memperlakukan anak-anak kita ketika mereka kembali dari Suriah,” kata Dimitri Bontinck.

“Apa yang anak-anak ini butuhkan adalah cinta dan keluarga di sekitar mereka, bukan untuk menstigmatisasi mereka dan menempatkan mereka di penjara.”

Dia mengatakan kepada BBC bahwa dia “seribu persen yakin” anaknya tidak terlibat dalam pertempuran di Suriah.

“Dia bilang dia tidak pernah menembak satu peluru pun. Dia tidak akan berada di sini [di Belgia] saat ini, dengan aman, jika ia adalah anggota dari setiap jenis kelompok.”

Ada kasus lainnya yang melibatkan pemuda Belgia yang bepergian ke Suriah.  Brian de Mulder yang berusia sembilan belas tahun, juga dari Antwerp. Ia dilaporkan berangkat ke Suriah pada bulan Januari tahun ini dan diyakini tinggal di suatu tempat dekat dengan Damaskus.

Awal tahun ini keluarganya mengatakan kepada BBC dari penderitaan mereka menunggu kabar dari anak mereka .

Badan intelijen menyadari bahwa Suriah telah menjadi tujuan bagi para pejuang Islam di seluruh dunia.

Kesulitan yang dihadapi layanan keamanan di Eropa adalah bagaimana memutuskan siapa yang menjadi ancaman dan siapa yang tidak, dan bagaimana agar berhasil menuntut para eks-kombatan.

Dalam kasus Jejoen Bontinck, ia harus menunggu dan melihat apakah polisi Belgia percaya pada ceritanya atau apakah mereka pikir dia telah membantu merekrut orang lain untuk berjihad di Suriah juga. [sdqfajar]

http://www.kiblat.net/2013/10/25/banyak-pemudanya-berangkat-ke-suriah-intelijen-eropa-kelabakan/#at_pco=smlwn-1.0&at_tot=1&at_ab=per-12&at_pos=0

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Mossad melancarkan propaganda memburuk pemimpin Turki

https://i1.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/10/hakan-fidan_1.jpg
 

KIBLAT.NET, Ankara – Sebuah pernyataan dikeluarkan seorang Jurnalis Turki bahwa publikasi sistematis terbaru untuk mengkritik kepala intelijen Turki Hakan Fidan merupakan reaksi oleh intelijen Israel, Mossad setelah ditangkapnya agen mereka yang berusaha merekrut warga Turki.

Sekitar 18 bulan yang lalu, agen Mossad mencoba untuk merekrut beberapa warga Turki di Istanbul. Diantaranya Igdir, Van, Osmaniye dan Konya ke dalam barisan mereka. Namun, Badan Intelijen Turki (MIT) berhasil mencegah operasi tersebut.

Jurnalis Turki itu bernama Abdulkadir Selvi, seorang koresponden untuk surat kabar Yeni Safak yang dikenal karena hubungan dekatnya dengan pemerintah Turki. Dalam salah satu artikelnya ia mencatat nama-nama dan organisasi di balik upaya untuk membuat propaganda hitam kepada Kepala MIT, kepala Hakan Fidan.

“Tidak mungkin menyangkal bahwa Mossad berada di balik penargetan Hakan Fidan,” kata Selvi. Dia menambahkan, “Selama kerjasama kami dengan Israel di tahun 90-an, dinas rahasia Israel datang untuk melihat Turki sebagai basis operasi mereka. Namun, ketika kontra Intelijen MIT mencegat mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka tiba-tiba menyadari bahwa lapangan operasi telah menyusut, “.

Dia menyebutkan bahwa operasi kontra intelijen MIT menghentikan perekrutan dan pelatihan warga Turki yang memiliki hubungan dengan Iran oleh agen Mossad. Perekrutan sebagai mata-mata dengan dalih rekrutan tersebut akan ditempatkan di Iran, yang kemudian dapat digunakan melawan Turki .

Selanjutnya, Selvi menyebut Yayasan Pertahanan Demokrasi (FDD) sebagai organisasi utama dan paling berpengaruh di balik kampanye propaganda hitam terhadap Hakan Fidan. Mengenai FDD, Selvi memberikan rincian sebagai berikut :

‘ (The FDD) dibentuk segera setelah serangan 11 September terhadap Amerika Serikat dalam rangka untuk mempromosikan aksi militer. FDD dibiayai oleh sumbangan dari pengusaha Yahudi. FDD menyelenggarakan ‘ Perang Internasional Melawan Teror ‘ konferensi yang diadakan pada tahun 2006 , yang menarik FDD mendapat pujian dari mantan presiden AS George W. Bush. Saya percaya cukup untuk hanya melihat bagian FAQ di situs resmi FDD untuk mendapatkan gambaran umum tentang kegiatan mereka. FDD, yang juga mengandung unsur koalisi Yahudi , memimpin kampanye melawan Barack Obama selama pemilu. Saat ini mereka diketahui mengkritik keras Obama karena melakukan pembicaraan damai dengan Iran,”. (qathrunnada)

 
Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Gereja Hagia Sophia kuno berubah menjadi Masjid-SubhanAllah

https://i2.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/11/hWHVixGTK9.jpg

KIBLAT.NET, Trabzon – Sebagian ruangan di gereja kuno Hagia Sophia di Kota Trabzon, Turki dialihfungsikan menjadi masjid. Kebijakan itu diambil untuk mengakomodasi banyaknya turis dari Timur Tengah yang berkunjung ke Turki.

Gereja Hagia Sophia yang dimaksud bukanlah Hagia Sophia di Kota Istanbul yang tercatat dalam daftar Warisan Dunia PBB. Memang ada beberapa gereja kuno bernama Hagia Sophia yang terletak di Turki.

Sebelumnya, gereja tersebut sepenuhnya digunakan sebagai museum. Meskipun mayoritas penduduknya menganut Islam, Turki merupakan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama.

“Sebagian ruangannya masih dipergunakan untuk museum,” ujar petugas di Hagia Sophia, Huseyin Buyuk, seperti dilansir Financial Times, Selasa (19/11/2013).

Dengan adanya masjid, turis Muslim bisa beribadah di tengah perjalanan wisata. Turki menjadi tujuan utama turis Timur Tengah karena kedekatannya dengan budaya Islam. Pada 2009, Turki dikunjungi sekira 1,37 juta turis dari Negara Arab atau 14,6 persen dari keseluruhan jumlah turis tahun itu.

“Banyak Negara Eropa yang memiliki pemandangan indah seperti Swiss. Turis Timur Tengah memilih Turki karena kedekatannya dengan dunia Islam. Mereka merasa nyaman berkunjung ke sini,” ujar seorang pengusaha pariwisata Turki, Murat Eyupoglu.

http://www.kiblat.net/2013/11/20/hagia-sophia-kembali-difungsikan-sebagai-masjid/

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Kerajaan munafiq jordan menangkap 11Remaja yang ingin berjihad

https://i2.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/08/tentara-yordania.jpg

KIBLAT.NET, Yordan – Gerakan Salafi Jihadi Yordania, Ahad (25/8), mengumumkan bahwa pasukan keamanan Yordania telah menangkap 11 anggotanya, ketika mereka berusaha memasuki Suriah melalui salah satu jalur ilegal antara kedua Negara.

Seorang pemimpin senior di Gerakan tersebut yang lebih suka tidak disebutkan namanya mengatakan, “Pasukan keamanan Sabtu (24/8) menangkap 11 saudara kami dari Mujahidin yang sedang menuju ke Dar’a, Suriah selatan, untuk berjihad di jalan Allah. Mereka ditangkap di salah satu pelabuhan ilegal yang menghubungkan antara kedua Negara” tuturnya.

Ia menjelaskan, usia anggotanya yang ditangkap tersebut berfareasi, antara 20 hingga 30 tahun.

Perlu diketahui, ini adalah kali pertama anggota gerakan Salafi Jihadi Yordania berangkat ke Suriah secara berkelompok. Sebelumnya, mereka berangkat ke Suriah sendiri-sendiri.

Salafi Jihadi Yordania mengatakan, saat ini jumlah mujahidinnya yang berada di Suriah mencapai 1.000 mujahidin, di mana 200 dari mereka berada di Aleppo. [hunef/kiblat.net]

http://www.kiblat.net/2013/08/26/keamanan-yordania-tanggap-11-mujahid-hendak-masuk-suriah/

Posted by: peribadirasulullah | November 21, 2013

Polis Scotland menangkap 2 Remaja yang ingin ke Syria

https://i1.wp.com/www.kiblat.net/site/wp-content/uploads/2013/05/tangkap.jpg

KIBLAT.NET, London – Kepolisian Inggris, Scotland Yard, Kamis (19/9), mengumumkan menangkap dua pemuda yang diduga hendak berangkat ke Suriah melalui palabuhan Dover, Inggris. Dari keduanya, polisi Inggris menemukan sejumlah amunisi.

Menurut keterangan polisi Inggris, kedua pemuda yang berumur 22 tahun dan 29 tahun tersebut merupakan warga Negara Inggris. Ia diduga tiba dari pelabuhan Calais, Prancis, dan hendak menuju Suriah melalui pelabuhan Dover, Inggris. “Mereka diduga hendak bergabung dengan kegiatan teroris di Suriah” ujar kepolisian.

Scotland Yard mengatakan, pihaknya menangkap dua orang laki-laki pada Senin pagi (16/9), ketika mereka tiba di sebuah pelabuhan Inggris. Polisi menemukan sejumlah amunisi dari kedua laki-laki tersebut. Kemudian, mereka diangkut ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikian lebih lanjut.

“Dari keteranga awal yang didapat polisi dari kedua pemuda tersebut, mereka sedang mempersiapkan aksi terorisme di luar Negeri” kata kepolisian Inggris pada Kamis.

Kepolisian menambahkan, dugaan sementara tujuan aksi mereka adalah Suriah.

Di pekan yang sama, kepolisian Inggris juga menangkap seorang laki-laki berumur 27 tahun dan seorang wanita berumur 26 tahun dengan tuduhan serupa. Mereka dituduh melakukan aktivitas mendukung kegiatan teroris, menurut kepolisian Inggris, di Suriah.

Beberapa bulan terakhir, pemerintah Inggris melakukan pengawasan ketat terhadap warganya yang dicurigai sebagai Islam Ekstrim dan aktif mendukung rakyat Suriah. [hunef]

http://www.kiblat.net/2013/09/20/diduga-hendak-berangkat-ke-suriah-2-pemuda-inggris-ditangkap/

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,413 other followers