Posted by: peribadirasulullah | Oktober 22, 2018

ZIKIR YANG MENGHAPUS DOSA DAN KESALAHAN

R 4

 

╭⊰✿️ ┈•┈┈•┈┈•⊰✿🔸✿⊱•┈┈•┈┈•┈✿️⊱╮
Dzikir-dzikir Penghapus Dosa dan Kesalahan
•┈┈•⊰✿┈•┈┈🔸🔸🔸┈┈•┈✿⊱•┈┈•

#BISMILLAH
Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh
#SubhanAllah_Alhamdulillah_Allahu_Akbar
#Salam_santun_ukhuwah_yaa_akhi_wa_ukhti
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Dzikir-dzikir Penghapus Dosa dan Kesalahan
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Berikut ini adalah beberapa amalan ibadah harian yang mudah, fadhilahnya untuk menghapus dosa dan kesalahan, semua ini adalah fadhilah dan taufiq dari Allah azza wajalla terhadap hamba hamba-Nya dengan menolongnya agar mudah mengerjakan amalan ibadah tersebut.
️ Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻓِﻲ ﻳَﻮْﻡٍ ﻣِﺎﺋَﺔَ ﻣَﺮَّﺓٍ ﺣُﻄَّﺖْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻩُ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣِﺜْﻞَ ﺯَﺑَﺪِ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ
Artinya: “Barangsiapa yang mengucapkan: SUBHANALLAHI WABIHAMDIH (Maha suci Allah dan dengan segala pujian hanya untuk-Nya) sehari 100 (seratus) kali, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni (Allah) walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Imam Al-Bukhari no. 5926 dan Muslim no. 2691)
️ Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
Tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan: Laa ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, wal hamdulillah, wa laa hawla wa laa quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan .” (HR. Ahmad 2/158, sanadnya hasan)
️ Rasulullah shollallahu alaihi wasallam bersabda:
Barangsiapa yang membaca:
Astagh-firullaahalladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaihi
Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), dan aku bertaubat kepada-Nya.
Dia membacanya sebanyak tiga kali; niscaya akan diberikan ampunan terhadapnya meski pernah lari dari serangan musuh.
Dinyatakan shohih oleh al Albani (Shohih at Targhib no. (1623))
️ Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,
ﻣَﻦْ ﺳَﺒَّﺢَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓِﻲ ﺩُﺑُﺮِ ﻛُﻞِّ ﺻَﻠَﺎﺓٍ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ﻭَﺛَﻠَﺎﺛِﻴﻦَ ﻭَﺣَﻤِﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ﻭَﺛَﻠَﺎﺛِﻴﻦَ ﻭَﻛَﺒَّﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺛَﻠَﺎﺛًﺎ ﻭَﺛَﻠَﺎﺛِﻴﻦَ ﻓَﺘْﻠِﻚَ ﺗِﺴْﻌَﺔٌ ﻭَﺗِﺴْﻌُﻮﻥَ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺗَﻤَﺎﻡَ ﺍﻟْﻤِﺎﺋَﺔِ ﻟَﺎ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺣْﺪَﻩُ ﻟَﺎ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَﻟَﻪُ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﻏُﻔِﺮَﺕْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻩُ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣِﺜْﻞَ ﺯَﺑَﺪِ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮِ

“Barang siapa yang bertasbih sebanyak 33x, bertahmid sebanyak 33x, dan bertakbir sebanyak 33x setelah melaksanakan shalat fardhu sehingga berjumlah 99, kemudian menggenapkannya untuk yang keseratus dengan ucapan laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalahu lahul mulku walalhul hamdu wahuwa ‘ala kulli syai-in qodiir , maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan.” (HR. Muslim no. 597).
️ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ﻣَﻦْ ﺃَﻛَﻞَ ﻃَﻌَﺎﻣًﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺃَﻃْﻌَﻤَﻨِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻭَﺭَﺯَﻗَﻨِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺣَﻮْﻝٍ ﻣِﻨِّﻰ ﻭَﻻَ ﻗُﻮَّﺓٍ . ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ
“Barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan: “Alhamdulillaahilladzii ath’amanii haadzaa wa razaqaniihi min ghairi haulim minnii wa laa quwwatin” (Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku), maka diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. Abu Daud & Tirmidzi, Hasan)
️ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
ﻣَﻦْ ﻟَﺒِﺲَ ﺛَﻮْﺑًﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻛَﺴَﺎﻧِﻲ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟﺜَّﻮْﺏَ ﻭَﺭَﺯَﻗَﻨِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﺣَﻮْﻝٍ ﻣِﻨِّﻲ ﻭَﻟَﺎ ﻗُﻮَّﺓٍ ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
“Barangsiapa yang memakai pakaian kemudian berdoa:
Alhamdulillahilladzi kasaaniy hadzats tsauba wa razaqanihi min ghairi haulim minniy wa laa quwwatin’, Akan diampuni dosanya yang lalu dan akan datang.”(HR. Abu Daud, Shahih Abu Daud)
️ Bertepatan ucapan “ Aamiin ”nya dengan aamiin malaikat
ﺇِﺫَﺍ ﻗَﺎﻝَ ﺍْﻹِﻣَﺎﻡُ ‏( ﻏَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﻐْﻀُﻮْﺏِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻻَ ﺍﻟﻀَّﺎﻟِّﻴْﻦَ ‏) ﻓَﻘُﻮْﻟُﻮْﺍ : ﺁﻣِﻴْﻦَ، ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻭَﺍﻓَﻖَ ﻗَﻮْﻟُﻪُ ﻗَﻮْﻝَ ﺍﻟْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔِ ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ
“Apabila imam menucapkan ghoiril maghdhuubi ‘alaihim waladh-dhaalliin, maka ucapkanlah aamiin, karena barang siapa yang amiinya bertepatan dengan aamiinnya Malaikat maka diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
️ Rasullulah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Tidak ada seorang pun yang telah dikembalikan ruhnya (bangun tidur) kemudian membaca,
Laillahaillallahu wahdahula syarikalah, lahulmulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wahuwa ‘ala kulli syaiinqodir
Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Mahaesa. Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu melainkan segala dosanya diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR. Ibnus Sunni, Imam an-Nawawi)
:::::::::::🌹🌹🌹::::::::::::
Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir

Semoga apa yang telah disampaikan ini ada manfaatnya,

Bila ada salah lisan tak bermakna mohon dimaafkan yang benar itu pasti datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari kelemahan diri Anna pula.

Wallahù’alam bíshawab Wabíllahí taùfík walhídayah,
#Ping..!  #Community


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: