Posted by: peribadirasulullah | Julai 14, 2012

Hubungan maksiat dengan bala bencana Allah SWT

https://peribadirasulullah.files.wordpress.com/2012/07/28873094.jpg?w=300

Hubungan Maksiat Dengan BencanaWahai para Salik, sedarlah, perbaikilah semua amalan kamu dengan sekuat tenaga. Amatilahsetiap zaman dengan cermat. Sebab ada zaman yang keburukannya banyak dankebahagiaannya sedikit, kesedihannya tersebar luas, kesusahannya banyak dan keberkahannyasedikit.
Keterangan:“Habib Muhammad Alaydrus menasihatkan kita supaya bangun dari kelalaian, bangun darimimpi mimpi keinginan, bangun dari kemalasan dan memeriksa segala amalan amalan yangtelah lalu dan yang akan dilaksanakan supaya tujuannya harus benar-benar kepada Allah swtdan Ikhlas terhadapnya. Tidak merasakan berat untuk melakukan ibadah yang wajib mahupunsunnah dengan menekankan sekuat-kuat tenaga melawan hawa nafsu yang akan menyeranguntuk mengadakan alasan alasan, seperti, berat untuk menjalankan ibadah, penat, mengantuk,suka berkata nantilah, ada urusan lain yang lebih penting, melayan tetamu datang tapi belumdatang lagi, sakit kepala, sakit badan, sakit pinggang, bersenang senang dengan isteri dananak anak dan sebagainya. Alasan, Alasan dan Alasan. Yang sebenarnya alasan adalahkeinginan diri untuk sesuatu niat, hakikatnya ingin MENIPU ALLAH SWT bagi sesiapa yangdapat melihatnya. Nauzubillah . . .
Jangan ada diantara kita yang mempunyai atau tanpadisedari cuba cuba nak MENIPU, MEMASANG JERAT, TIPU DAYA kepada Yang MahaMengetahui”.“Lihatlah zaman zaman yang sudah berlalu dan zaman apa yang kita berada sekarang danpada zaman yang akan datang (penghabisan). Dimana setiap zaman ada mengandungirahasia Allah swt yang telah dilihatkan kepada mereka dan kita. Hendaklah dimengerti bahwazaman kenabian dan kerasulan sudah berlalu yang penuh dengan kerahmatan dankeberkahan. Zaman sekarang penuh dengan kerosakkan dan fitnah dimana manusia tidakmahu lagi berdampingan dengan pewaris perawis nabi dan tidak mahu menimba ilmu darimereka yang diberikan ilmu pengetahuan dari Allah swt. Allah Taala sangat murka pada masasekarang kerana manusia tidak lagi bersandar kepada Kekuasaan Allah, percaya adanyaTuhan tetapi meletakkan tepi Tuhan seperti meletakkan barang berharga ditempat perhiasan.Mereka lebih senang pada mengumpulkan harta dunia sebagai keselamatan kehidupan,mereka lebih rela mengejar dunia dengan keinginan-keinginan yang tidak kekal hinggasanggup mengetepikan perintah dan larangan Tuhan. Mereka menekankan mustahaknyapelajaran anak anak mereka disekolah yang boleh menjaminkan masa hadapan mereka dananak anak kerana mengharap dan yakin kepada anak anak akan menjaga mereka bila tuananti. Kerahmatan dan Keberkahan tidak lagi menjadi agenda utama manusia untukmendapatkannya buat bekalan dikampung yang kekal kelak. Hanya kerahmatan dankeberkahan saja yang tinggal dizaman kita sekarang yang masih dilimpahkan oleh Allah swtkepada mereka yang ingat padaNya. Selepas itu zaman yang penuh kerosakkan merebut kuasadan mengumpul harta dunia dan menzalimi manusia sejagat. Setiap hari kita lihat berita diTVtetapi tidak dapat menangkap pesanan yang disampaikan oleh Allah swt tapi kita boleh pahamakan pesanan dari pemberita. Tunggulah bencana dari Allah Taala pasti datang danmengenai pada mereka yang bersandar selain daripadaNya”.Dikatakan bahwa Allah swt mewahyukan kepada salah seorang nabi as, “Jangan mencariharta dan berkeluarga dizaman yang penuh bencana”. Oleh kerana itu orang yang berakalharus sedar dan berhati hati, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segenapkemampuan supaya terlepas dari bencana. Sesungguhnya yang menjerumuskan (memasukkan)manusia ke dalam berbagai bencana ini tak lain ada KELALAIAN, PENGABDIAN PADADUNIA & MAKHLUK, BERPALINGNYA kamu dari Allah Yang Maha Tinggi dankeinginan kuat untuk dekat kepada Allah tanpa diiringi amal yang memadai. Disebabkan itulahAllah Taala murka dan tidak memberikan berkah pada bumi sehingga alam porak peranda dankeadaan makhluk pun terjatuh.Keterangan:
“Allah Taala melarang dari mengumpul harta dan berkeluarga dizaman penuh bencana,bermaksud; bila seseorang asyik mengumpulkan harta hingga lalai dan lupa untukmengabdikan diri kepada Tuhan. Larangan berkeluarga adalah; bila seseorang yangberkeinginan untuk menuju kepada Allah, maka keluarganya sebagai musuhnya sebagai alatyang digunakan syaitan untuk menghalang perjalanan menuju kepada Allah swt”.“Bila ada kesedaran datang yang keinginan kuat untuk dekat kepada Allah tetapi tidak mahupergi belajar mendalami abad-adab hamba kepada TuhanNya. Hanya beribadah mengikut pakturut aje”.Para ulama berkata; “Jika Allah Taala berpaling dari makhluk, Ia jadikan alam ini gelap gelita,maka lenyaplah (hilanglah) kesenangannya, padamlah cahayanya, hancurlah hati manusia,menjadi buruk keadaan mereka, lenyaplah amanah, hilanglah rasa cinta kasih, membumbungtinggi harga harga, orang jahat berkuasa, berkuranglah keuntungan para pedagang, orangberakal menjadi bingung menyaksikan peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadisebelumnya dan bumi porak peranda dan tak ramah kepada penghuninya. Segala bencana initerjadi disebabkan dosa dosa manusia; kerana manusia melanggar laranganNya danmengabaikan perintahNya.Ingatlah, Allah swt dapat menyegerakan atau menunda siksaNya. Siksa yang disegerakan adalah seperti disebutkan. Adapun siksa yang ditunda adalah siksa yang dijanjikan di akhiratkelak.Orang yang cerdas fikirannya seharusnya bangkit dari tidurnya dan mencurahkan semua tenagauntuk beribadah kepada Allah swt. Semuga ketika manusia ditimpa siksa dan bencana makaAllah dengan rahmatNya menyelamatkan mereka yang bersungguh sungguh berkhidmatkepadaNya.Ingatlah, bencana yang diturunkan akan menimpa semua manusia; Yang Taat apalagi yangdurhaka. Maka bersabarlah atas pahitnya Qadak dan pedihnya bala.Perbuatan paling yang sering dilakukan yang menyebabkan manusia kena timpa berbagaibencana adalah amalan yang datang dari hati yang penuh kedengkian dan riya’ terutama jikaamalan itu dikerjakan oleh seorang ahli zuhud atau ahli ilmu. Allah swt berfirman kepada BaniIsreal; “KAMU BELAJAR BUKAN UNTUK DIAMALKAN. KAMU BERSIHKANMINUMAN KAMU DARI KOTORAN TAPI MAKANAN HARAM SEBESARGUNUNG KAMU TELAN. KAMU MEMAKAI PAKAIAN DARI BULU KAMBINGTAPI MENYEMBUNYIKAN NAFSU SERIGALA. KERANA ITU DEMIKEAGUNGAN KU, AKU BERSUMPAH AKAN MENIMPAKAN KEPADA KAMUFITNAH YANG DAPAT MENYESATKAN PEMIKIRAN PARA AHLI PIKIR DANHIKMAH”.Berpikirlah kamu, dekatkanlah diri kamu kepada Allah swt disaat senang bukan pada disaatsusah saja. Allah akan mengingatkan kamu ketika kamu menghadapi kesulitan. SesungguhnyaAllah amat mengasihi dan menyayangi hambaNya dan Allah tidak akan melupakan merekakecuali JIKA MEREKA YANG MELUPAKAN NYA.Barangsiapa mengingatKu, Aku akan mengingatnya. Barangsiapa beriman kepadaKu denganbenar dan ikhlas, hendaknya bertawakal kepadaKu dengan benar dan ikhlas. Sehingga  cukuplah Aku sebagai pelindung dan pemberi pahala.

Rujukan :

http://www.slideshare.net/MuhammadFahmi4/rahsia-ilmu-kaum-muqarrabin


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: