Posted by: peribadirasulullah | Januari 14, 2019

01. Keutamaan Taubat

Sabda Islam

01. Keutamaan Taubat dan Orang-orang
yang Bertaubat dalam al Qur’an

Tentang dorongan dan anjuran untuk bertobat, Al Qur’an berbicara:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al Baqarah: 222).

Maka derajat apa yang lebih tinggi dari pada mendapatkan kasih sayang Rabb semesta alam.

Dalam menceritakan tentang ibadurrahman yang Allah SWT berikan kemuliaan dengan menisbahkan mereka kepada-Nya, serta menjanjikan bagi mereka surga, di dalamnya mereka mendapatkan ucapan selamat dan mereka kekal di sana, serta mendapatkan tempat yang baik. Firman Allah SWT:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan)dosa(nya).” (QS. Al Furqaan: 68-70.).

Keutamaan apalagi yang lebih besar dari pada orang yang bertaubat itu mendapatkan ampunan dari Allah SWT , hingga keburukan mereka digantikan dengan kebaikan?

Dan…

View original post 674 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 14, 2019

SUKARELAWAN DIPERLUKAN SEGERA DI SABAH!

Image may contain: one or more people, people standing and crowd

SUKARELAWAN DIPERLUKAN SEGERA!

Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan orang ramai yang prihatin akan nasib mangsa kebakaran di Kg. Pasir Putih, Putatan

Namun begitu, sumbangan berbentuk pakaian terpakai terlalu banyak dan keperluan asas sehingga berlimpahan di Pusat Penempatan Sementara di Dewan Masyarakat Putatan.

Oleh yang demikian, kami memohon kepada orang yang ingin menyumbang untuk menghentikan sementara sumbangan sehingga diperlukan lagi. Kami akan sampaikan maklumat selanjutnya jika memerlukan sumbangan daripada anda, masyarakat Sabah yang prihatin.

Kami kini memerlukan sukarelawan untuk menyusun dan membersihkan kawasan sekitar Pusat Penempatan Sementara dan di kawasan kebakaran. Sukarelawan yang ingin menyumbangkan tenaga dan kekuatan boleh berhubung dengan sekretariat kami dan kami memerlukan khidmat anda pada esok hari.

Sebarkan informasi ini agar ramai sukarelawan yang boleh menyumbang dan melibatkan diri bergotong royong membersihkan kawasan Pusat Penempatan Sementara dan menyusun pakaian yang berlonggok.

Disediakan oleh
Mohd Zikri Zainudin
Ketua Penerangan
Majlis Belia Sabah

——————————————————————————

Untuk maklumat lanjut berkaitan dengan Majlis Beli Sabah boleh hubungi kami di:

Majlis Belia Sabah
Arena Belia, Taman Winley Kepayan
88200 Kota Kinabalu
Tel: 088-213559
Faks: 088-218559
Emel: beliasabah@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/majlisbelia.sabah
FB Page: https://www.facebook.com/Majlis-Belia-Sabah-318286785756/
Instagram: https://instagram.com/majlisbeliasabah…

#MendidikAkalBudi
#BeliaSabahBerwibawa

Posted by: peribadirasulullah | Januari 13, 2019

Ahmad Ibnu Khadruya, 70 Hati dengan Cahaya Iman

Sabda Islam

Ahmad Ibnu Khadruya, Tujuh Puluh Hati dengan Cahaya Iman

Abu Hamid Ahmad ibnu Khadhruya al-Balkhi. Adalah seorang warga terhormat Kota Balkh. Istrinya adalah seorang wanita solikhah, putrid dari Gubernur Kota Balkh.

Ahmad kerap dihubungkan dengan Hatim al-Asamm dan Abu Yazid al-Bisthami. Ia meninggal dunia di Nisyabur pada tahun 240 H / 864 M dalam usia 95 tahun.

Ia memiliki seribu orang murid. Setiap muridnya mampu berjalan diatas permukaan air dan terbang di udara. Ahmad mengenakan pakaian serdadu. Fatimah, istrinya, termasuk salah seorang wali sufi. Ia adalah putri dari Pangeran Balkh. Setelah bertobat, ia mengirim utusan untuk menemui Ahmad. “Mintalah aku dari ayahku.”

Ahmad tidak menanggapi, maka Fatimah pun mengirim utusan untuk kedua kalinya. “Ahmad, tadinya aku piker engkau lebih dari ini, jadilah pemandu jalan, jangan jadi penyamun.”

Ahmad pun kemudian mengirim seorang utusan untuk menemui ayah Fatimah untuk meminangnya. Ayah Fatimah, demi mencari berkah Allah, menyerahkan Fatimah kepada Ahmad. Fatimah…

View original post 1,401 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 13, 2019

45. YANG PERTAMA KALI DIHISAB PADA HARI KIAMAT ADALAH SHALAT

Sabda Islam

45. YANG PERTAMA KALI DIHISAB PADA HARI KIAMAT ADALAH SHALAT

Dari Huraits bin Qabishah, ia berkata : Saya sampai di Madinah. Ia berkata : “Wahai Allah mudahkanlah bagiku (mendapat) teman duduk yang baik. Lalu saya duduk kepada Abu Hurairah ra. Ia berkata : Saya berkata : “Saya berdo’a kepada Tuhan (Allah) Yang Maha Mulia dan Maha Besar -untuk memudahkan bagiku teman duduk yang baik, maka sampaikanlah kepadaKu hadits yang kamu dengar dari Rasulullah saw.- Semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan itu”. Ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : “Sesungguhnya sesuatu yang paling dulu dihisab pada hamba adalah shalatnya. Jika shalat itu baik maka ia telah menang dan sukses. Jika shalatnya rusak maka ia telah merugi”. Hammam berkata : Saya tidak tahu, ini dari perkataan Qatadah atau riwavat. Jika dari fardhunya ada kekurangan-kekurangan, Allah berfirman : “Lihatlah, apakah hambaKu mempunyai shalat sunnat, maka fardhu yang kurang itu dapat disempurnakan…

View original post 746 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 13, 2019

42. TIGA ORANG YANG DICINTAI OLEH ALLAH AZZA WA JALLA

Sabda Islam

42. TIGA ORANG YANG DICINTAI OLEH ALLAH AZZA WA JALLA

Dari Abu Dzar ra. dari Nabi saw, beliau bersabda : Tiga orang yang dicintai oleh Allah Maha Muliia dan Maha Besar, yaitu : Seseorang yang mendatangi suatu kaum, ia minta kepada mereka dengan nama Allah, dan ia tidak minta karena kekerabatan antara dia dan mereka, namun mereka mencegahnya, lalu ada seseorang yang mengiringinya; dia memberinya secara rahasia, yang hanya diketahui oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Besar dan orang yang diberinya. Dan suatu kaum vang berjalan di malam hari sehingga ketika ia lebih senang tidur dari pada apa yang sedang mereka jalankan, mereka singgah dan meletakkan kepala mereka, lalu di antara mereka ada seorang yang bangun untuk merendahkan diri kepada-Ku dan membaca ayat-ayatKu. Dan seseorang yang berada di daslam pasukan, mereka bertemu musuh lalu mereka berbalik ke belakang namun ia maju lagi sehingga ia terbunuh atau mendapat kemenangan”. (Hadits…

View original post 4 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 13, 2019

Sehari Di Kediaman Rasulullah 28

Sabda Islam

Menunaikan Hak

Hak-hak yang wajib ditunaikan seorang insan sangat banyak. Disana ada hak Allah Ta’ala, hak keluarga, hak diri pribadi maupun hak orang lain. Tahukah kamu bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membagi waktunya dalam sehari untuk menunaikan hak-hak tersebut?

Anas bin Malik radhiallaahu anhu menuturkan: “Tiga orang sahabat pernah datang ke rumah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menanyakan ibadah yang beliau lakukan. Setelah diceritakan tentang ibadah beliau, mereka merasa ibadah yang mereka kerjakan terlalu sedikit dibandingkan dengan ibadah beliau. Mereka berkata: “Alangkah jauh kedudukan kita dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam e! padahal telah diampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Seorang di antara mereka berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Yang lain berkata: “Sedangkan aku akan berpuasa terus menerus tanpa berbuka.” Seorang lagi berkata: “Adapun aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam e mendatangi mereka dan berkata:
“Kaliankah yang mengatakan begini…

View original post 53 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 13, 2019

Sehari Di Kediaman Rasulullah 01

Sabda Islam

Perjalanan yang Menyenangkan

Perjalanan menuju rumah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam untuk melihat seluk beluk kehidupan dan tata krama pergaulan beliau merupakan perjalanan yang sangat diidamkan setiap orang. Terlebih lagi bila diniatkan untuk menggapai pahala di sisi Allah Subhannahu wa Ta’ala. Sebuah perjalanan yang sarat ibrah dan pelajaran, penuh teladan dan anutan. Yaitu perjalanan melalui kitab-kitab dan riwayat-riwayat dari lisan para sahabat Radhiallahu’anhu ;. Sebab, kita tidak dibolehkan melakukan perjalanan ke makam atau rumah beliau atau ke tempat-tempat lainnya selain ke tiga masjid, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dalam hadits:

“Janganlah mengadakan perjalanan (secara khusus) ke-cuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha.” (Muttafaq ‘alaih)

Kita wajib mentaati perintah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dengan tidak mengadakan perjalanan secara khusus kecuali ke tiga masjid tersebut. Bukankah Allah Subhannahu wa Ta’ala telah mengatakan,
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu…

View original post 468 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 13, 2019

Prioritas Utama: Akhlaq Kepada Allah!

Sabda Islam

Prioritas Utama: Akhlaq Kepada Allah!

Dari An Nawas bin Sam’an radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

البر حسن الخلق

“Kebajikan itu keluhuran akhlaq”[1]

Hadits ini memiliki beberapa kandungan sebagai berikut:

  • Hadits ini menunjukkan urgensi akhlak dalam agama ini, karena nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitakan bahwa seluruh kebajikan terdapat dalam keluhuran akhlak. Dengan demikian, seorang yang baik adalah seorang yang luhur akhlaknya.
  • Imam Ibnu Rajab al Hambali rahimahullah menjelaskan makna kata al birr (kebajikan) yang terdapat dalam hadits di atas. Beliau berkata,

من معنى البر أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين  صدقوا وأولئك هم المتقون

[Diantara makna al birr…

View original post 1,303 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 12, 2019

35. Takut Mati

Sabda Islam

Takut Mati

1. Tidak Tahu Hakikat Mati.

Orang takut menghadapi mati kerana 6 (enam) hal.

Mati tidak lebih dari suatu peristiwa jiwa berhenti memakai perkakasnya, perkakas itu ialah anggota. Jiwa meninggalkan badan laksana pemandu berhenti memakai mobilnya. Jiwa itu ialah Jauhar. Bukan jisim dan bukan aradh.

Jauhar.

Jauhar ialah bahagian tubuh yang paling kecil dan tidak boleh dibagi lagi. Jisim ialah tubuh. Tubuh dapat dibahagi, walaupun bagaimanapun kecilnya. Dan Aradh ialah sifat yang datang kepada jisim atau jauhar itu, misalnya kapas terbang. Kapas namanya jisim dan terbang namanya Aradh. Jauhar kejadian jiwa, berlainan dengan jauhar kejadian tubuh. Sebab jauhar adalah jiwa bersifat halus dan aib. Jauhar tubuh bersifat kasar. Sebab itu sangatlah berbeza kelakuan sifat dan perangai jauhar rohani itu dengan jauhar jasmani. Jika jiwa telah bercerai dengan badan, jauhar jiwa tidaklah mati, tetapi kembali kepada kekekalannya, terlepas dari ikatan alam zahir. Kerana jauhar itu tidak fana selama…

View original post 2,522 more words

Posted by: peribadirasulullah | Januari 12, 2019

25. Memerangi Hawa Nafsu.

Sabda Islam

Memerangi Hawa Nafsu.

Erti kata hawa ialah angin atau gelora. Dia pada tiap-tiap manusia. Dia hanya gelora, tidak berasal.

Di dalam perjuangan melawan hawa nafsu, manusia terbagi (tiga) bahagian:

1. Yang kalah dirinya oleh hawa sampai ditahan dan diperhamba oleh hawa itu sampai dijadikan hawa itu menjadi Tuhan.

“Adakah engkau lihat (Muhammad) orang yang mengambil hawanya menjadi Tuhannya?”.

Tuhan ialah yang disembah dan diikuti perintahNya.

2. Peperangan antara keduanya berganti-ganti, kalah dan menang, jatuh dan tegak. Orang yang berperang berganti kalah dan menang inilah yang patut disebut Mujahid”. Kalau dia mati di dalam perjuangan itu, matinya mati syahid. Kerana orang mati di dalam pertempuran perang dengan musuh lahir saja, musuh hawa itulah yang besar. Rasulullah saw, setelah kembali dari satu peperangan besar bersabda kepada sahabat-sahabatnya.

“Kita ini kebali dari peperangan yang paling kecilm menuju peperangan yang lebih besar”.

Setelah ditanya orang baginda menjawab peperangan dengan hawa nafsu, itulah perang yang…

View original post 599 more words

Older Posts »

Kategori