Posted by: peribadirasulullah | Julai 18, 2012

13 Amalan menghapuskan dosa

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/600167_306966569392604_1104831959_n.jpg

Posted by: peribadirasulullah | Julai 18, 2012

8 Bonus Allah SWT kurniakan pada bulan Ramadhan

http://www.al-7up.com/vb/imgcache/2/57423love.gif

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/306779_463418260343904_1394304798_n.jpg

Posted by: peribadirasulullah | Julai 18, 2012

12 Panduan menyempurnakan puasa zahir dan batin

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/396876_463642516988145_1617081991_n.jpg

Posted by: peribadirasulullah | Julai 18, 2012

12 Kesilapan yang sering dilakukan pada bulan Ramadhan

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/531686_463699646982432_72987358_n.jpg

Posted by: peribadirasulullah | Julai 18, 2012

7 Perkara membina roh masjid di rumah anda

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/541534_463700906982306_24333354_n.jpg

Posted by: peribadirasulullah | Julai 18, 2012

Kekuatan Kehalusan Perasaan

http://forum.nooor.com/imgcache/90764.imgcache.gif

Lemah lembut dan halusnya perasaan memberi erti sebagai sikap jiwa yang sentiasa ingin berbuat baik dan menyantuni orang lain dengan penuh kasih sayang.
”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS Ali Imran : 159)
Badiuzzaman Said Nursi seringkali mengulangi di dalam Risalah Nurnya bahwa sesungguhnya kehalusan perasaan itu lebih tinggi dan utama nilainya daripada cinta.
Ya, memang cinta itu tinggi maqamnya tetapi di dalam setiap hubungan yang tulus, kita dapati kehalusan perasaanlah pengikatnya.
Nabi Yaakob as yang menangis hingga buta matanya di atas kehilangan Nabi Yusuf as adalah hasil daripada kehalusan perasaan seorang Nabi dan juga seorang ayah.

Baginda Rasulullah saw ketika mencium bibir dan tengkuk cucu baginda Sayyidina Hussin ra juga kerana kehalusan perasaan baginda kerana baginda telah tahu cucunya itu bakal dipenggal
kepalanya suatu hari nanti.
Begitu juga kita lihat haiwan seperti kucing ataupun ayam betina kelihatan begitu garang dan menyinga sekiranya anak-anaknya diganggu, sanggup menggadai nyawa bertarung melawan ular ataupun musang demi menyelamatkan anaknya, itulah juga kehalusan perasaan yang telah dicampakkan oleh Allah swt.
Di dalam kehidupan suami isteri, sebenarnya kehadiran cinta semata-mata tidak memadai.

Cinta sering dikaitkan dengan sebab dan kecantikan sesuatu.
Cinta membuatkan manusia buta atau lupa melihat keburukan dan kekurangan pasangannya.
Namun apabila tersingkap kekurangan dan kelemahan pasangan masing-masing, tidak mustahil cinta
akan pudar ataupun bertukar kepada benci.
Tetapi dengan kehalusan perasaan, kekurangan dan kelemahan pasangan menambahkan :
1. Rasa ingin membantu.
2. Rasa ingin menolong.
3. Rasa ingin berkongsi.
4. Rasa ingin menguatkan.
5. Rasa kasihan dan simpati.
KEHALUSAN PERASAAN ITU DIPERINTAHKAN OLEH NABI
Rasulullah saw adalah contoh tauladan terbaik dalam hal ini, dalam keadaan apa pun, kehalusan
perasaan sentiasa tertanam dalam hatinya yang mulia.

Banyak contoh mengenai perkara ini dan salah satunya adalah ketika berkecamuknya perang Uhud di
mana kaum muslimin dalam keadaan begitu terdesak di mana Rasulullah saw sendiri luka-luka, pipinya
pecah dan beberapa giginya patah akibat lontaran tombak kaum musyrikin namun beliau tetap
menghiasi dirinya dengan kehalusan perasaan.
Beliau menolak ketika diminta untuk mengutuk dan menyumpah kaum musyrikin. Beliau malah berdoa:
”Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, kerana mereka itu tidak mengerti…”
Demikianlah, kehalusan perasaan menjadi ciri hati seorang mu’min. Sikap ini seharusnya berlaku secara
umum, bukan hanya di antara sesama mu’min.
Imam At Thabrani meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah saw bersabda di hadapan para
sahabat :
”Tidak sempurna iman kamu kecuali kamu berkasih sayang.”
Mendengar hal itu salah seorang sahabat berkata:
”Kami semua telah berkasih sayang..”.

Rasulullah saw kemudian menjelaskan :
”Sesungguhnya yang aku maksudkan bukanlah hanya berkasih sayang antara salah seorang kamu
kepada sahabatnya (sesama mu’min), akan tetapi berkasih sayang ’aamah (secara umum)”
Sementara mereka yang berhati kejam dinilai oleh Nabi kita sebagai orang yang paling jauh dari Allah
swt. Beliau saw bersabda:

”Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari AllahYang Maha Tinggi adalah orang yang berhati kejam (al-’aasi-l qalbi)”. (HR Thabrani)
Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghiasi diri dengan kehalusan perasaan, lebih-lebih lagi jika kita renungkan firman Allah swt berikut :
”Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya : 107)
MENEMPATKAN KEHALUSAN PERASAAN SEBAGAI SIKAP YANG POSITIF
Lembut dan halusnya perasaan seseorang mesti ditempatkan dalam sikap yang positif, contohnya adalah:
1. Menyayangi anak.
Suatu ketika, salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra’ bin Habis At-Tamimi melihat Rasulullah saw mencium cucunya dengan penuh kasih sayang, ia lalu berkata di hadapan Nabi saw bahwa dirinya memiliki 10 orang anak, dan tidak pernah seorang pun yang diciumnya. Nabi saw kemudian bersabda:

”Siapa yang tidak menyayangi, tentu tidak akan disayangi…”
Menyayangi anak (sebagai bukti adanya kehalusan perasaan) tentulah mesti diwujudkan pula dengan tindakan-tindakan lain seperti memberinya keperluan yang cukup serta memberi pendidikan yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi saw :
”Tidak ada pemberian yang paling utama yang diberikan seorang ayah kepada anaknya dari memberikan didikan yang baik.” (HR Tirmizi)
2. Santun dalam berbicara.
Rasulullah saw bersabda kepada isterinya, Aisyah r.a., ”Sesungguhnya di antara kelompok manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ta’ala adalah mereka yang dijauhi manusia untuk menghindari kejahatannya”.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan kehairanan Aisyah ra. ketika melihat Rasulullah saw berbicara dengan lemah lembut kepada seseorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ”bi’sa akhul ’asyirah” (saudara kerabat yang buruk).
3. Peka terhadap kesulitan orang lain.

Seorang muslim seharusnya dapat merasakan suka duka yang dialami oleh saudara-saudaranya, kerana mereka hakikatnya adalah satu tubuh yang saling menguatkan.
Ibnu Abbas dalam suatu riwayat dari Baihaqi pernah diceritakan sejenak meninggalkan i’tikafnya, kerana dia pernah mendengar Nabi saw bersabda :

”Barangsiapa pergi untuk berusaha mencukupi keperluan saudaranya dan berhasil, itu lebih baik daripada beri’tikaf di masjid selama sepuluh tahun. Dan barangsiapa beri’tikaf sehari dengan niat ingin memperolehi keridhaan Allah, baginya Allah akan menjadikan tiga parit lebih jauh dari dua ufuk Timur dan Barat yang akan memisahkannya dari neraka”.
Begitulah kehalusan perasaan diwujudkan dalam kerangka sikap yang positif.
Sementara itu sifat mudah tersinggung, cepat marah, mudah kecewa juga lahir dari kelembutan dan kehalusan perasaan tetapi ini adalah kehalusan perasaan yang negatif yang mesti kita jauhi.
CARA MENGHALUSKAN PERASAAN
Kehalusan perasaan dapat dibentuk melalui :
a. Nilai.
b. Wasilah.
c. Lingkungan pendidikan serta pembinaan.
Ini bersesuaian dengan suasana di mana Rasulullah saw sendiri dididik dalam nilai dan lingkungan yang membuatkan beliau memiliki kehalusan jiwa dan perasaan.

Ada beberapa cara yang boleh kita cuba untuk menghaluskan perasaan, di antaranya adalah :
1. Tingkatkanlah ’tilawah’ dan ’tadabbur’ Al Qur’an kita.
2. Banyak-banyaklah menyebut dan mengingati nama Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita.
3. Perbanyaklah interaksi dengan hadits-hadits dan sirah Nabi serta riwayat para sahabat terutama yang berkaitan dengan kehalusan jiwa dan perasaan.
4. Bangun dan carilah lingkungan yang kondusif / lingkungan orang-orang soleh.
5. Sentiasa sedar dengan hakikat kehidupan, bahwa tujuan utama kita adalah keridhaan Allah swt, bukannya dunia yang fana ini.
HIKMAH MEMPUNYAI KEHALUSAN PERASAAN
Hikmah mempunyai kehalusan perasaan dan lemah lembut yang paling nyata adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt dalam Qur’an surah Ali Imran ayat 159 di atas.
Selain itu, satu hikmah terbesar dari bersikap lembut dan memperhaluskan perasaan adalah dalam kaitannya dengan dakwah.
Dalam berdakwah, kelembutan dan kehalusan perasaan boleh menjadi salah satu daya tarikan dalam

usaha untuk menarik simpati manusia.
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik…” (QS An-Nahl : 125)

Seorang pendakwah yang mempunyai dan menyemai kehalusan perasaan akan melihat semua orang yang diserunya dengan penuh rasa kasih sayang. Di samping itu dia juga menyampaikan dakwah dengan kehalusan perasaan tanpa menghukum sesiapa.
Kelembutan akan membuatkan orang mendekati kita sedangkan bersikap keras dan berhati kasar akan membuatkan orang menjauhkan diri dari kita.
Sifat lemah lembut apa pun alasannya mestilah didahulukan, bahkan ketika kita berhadapan dengan orang yang paling ingkar sekalipun.
Perkara ini berdasarkan firman Allah swt :
”Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”. (QS Thaha : 44)
Ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir’aun yang terkenal dengan kesombongannya yang luar biasa, yakni mengaku sebagai tuhan.
Jika kepada orang yang sejahat Fir’aun sekalipun kita mesti berlemah lembut, apalagi kepada saudara kita sesama muslim.

Tapi tentu sahaja ini bukan bererti menghilangkan sikap tegas dan keras kepada orang yang ingkar dan mempermainkan agama Allah. Namun mesti disedari bahwa tegas dan kerasnya seorang muslim, juga kerana adanya kehalusan perasaan.
Mereka berjihad hanyalah :
1. Untuk menyeru manusia kepada Khaliq (Pencipta).
2. Berorientasi pada akhirat yang kekal.
3. Untuk menegakkan keadilan.
4. Untuk membebaskan manusia dari kezaliman.
Di samping itu mereka juga berdakwah dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar semata-mata kerana cinta dan kasih sayang yang tertanam dalam diri-diri mereka.
Inilah kehalusan perasaan yang perlu ditanam dalam diri setiap para pendakwah dan mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan bersikap dengannya dalam setiap interaksi dalam kehidupan kita.
Ya Allah, kurniakanlah kehalusan perasaan dan kelembutan dalam hati dan diri kami sehingga dengan sikap itu kami mampu memecahkan tembok-tembok pemisah dalam hati manusia yang berhati keras

sehingga memudahkan cahaya hidayahMu menembusi relung hati mereka dan mengalirkan kesedaran serta keinsafan betapa kita hanyalah hamba Allah yang lemah dan memerlukan bantuan dan pertolongan dari Yang Maha Gagah Perkasa.

Rujukan:

http://www.ikram.org.my/v2/images/pdf/tarbiah/Kekuatan%20Kehalusan%20Perasaan.pdf

Posted by: peribadirasulullah | Julai 17, 2012

6 Perasaan takut yang wajib tanam dalam jiwa orang mukmin

http://www.manhag.net/main/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_satanbattle.jpg

1. Ada yang takut meninggal sebelum bertaubat.
2. Ada yang takut diuji dengan nikmat.
3. Ada yang takut hilang sifat istiqamah.
4. Ada yang takut su’ul khatimah.
5. Ada yang takut dahsyatnya berdiri di hadapan Allah swt.
6. Ada yang takut dihijab tidak dapat melihat wajah Allah swt di akhirat nanti.

Inilah tingkatan takut para ‘aarifiin’ kerana perasaan takutnya murni kepada kehebatan dan keagungan Allah swt sebagaimana firman-Nya :
“Dan Allah mempertakuti kamu dengan diri-Nya.” (QS Ali Imran : 30)
Di antara mereka ada Abu Darda’ ra yang berkata:
“Tidak seorangpun yang merasa aman dari gangguan syaitan terhadap imannya saat kematiannya.”
Begitu juga dengan Sufyan Ats-Tsauriy ketika saat wafatnya menangis, maka berkata seseorang:
“Ya Aba Abdullah! Apakah kamu mempunyai banyak dosa?”
Maka Sufyan mengambil segenggam tanah dan berkata:

“Demi Allah, dosaku lebih ringan dari ini, tetapi aku takut diganggu imanku sebelum kematianku.”
Ada pula seorang Nabi yang mengadu kelaparan dan kekurangan pakaiannya kepada Allah swt, maka Allah swt mewahyukan padanya:
“Wahai hambaku, apakah engkau tidak ridha bahwa aku telah melindungi hatimu dari kekafiran selama-lamanya sehingga engkau meminta dunia kepada-Ku?”
Maka Nabi tadi mengambil segenggam tanah lalu menaburkannya di atas kepalanya (kerana rasa syukurnya) sambil berkata:
“Demi Allah, aku telah ridha ya Allah, maka lindungilah aku dari kekafiran.”
Keutamaan rasa takut disebutkan dalam hadits Nabi saw :
“Berfirman Allah swt : Demi Keagungan dan Kekuasaan-Ku tidak mungkin berkumpul dua rasa takut dalam diri hambaku dan tidak akan berkumpul dua rasa aman. Jika ia merasa aman padaKu di dunia maka akan aku buat ia takut di hari kiamat, dan jika ia takut padaKu di dunia maka ia akan aman di akhirat.” (HR Ibnu Hibban)

BEBERAPA CONTOH SIFAT RASA TAKUT
PERTAMA : Takutnya para Malaikat :
“Mereka merasa takut kepada Rabb-nya, dan mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah.” (QS An-Nahl : 50)
KEDUA : Takutnya Nabi saw :
“Bahwa Nabi saw jika melihat mendung ataupun angin maka segera berubah menjadi pucat wajahnya. Berkata A’isyah ra: “Ya Rasulullah, orang-orang jika melihat mendung dan angin bergembira kerana akan datangnya hujan, maka mengapa anda cemas?” Jawab beliau saw: “Wahai A’isyah, aku tidak dapat lagi merasa aman dari azab, bukankah kaum sebelum kita ada yang diazab dengan angin dan awan mendung, dan ketika mereka melihatnya mereka berkata: Inilah hujan yang akan menyuburkan kita.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dan dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi saw, jika sedang solat, terdengar di dadanya suara desingan seperti air mendidih dalam tungku, kerana tangisannya.
KETIGA : Takutnya para sahabat radiallahuanhum :
a. Abu Bakar ra sering berkata: “Seandainya saya hanyalah buah pohon yang dimakan.”
b. Umar ra sering berkata: “Seandainya aku tidak pernah diciptakan, seandainya ibuku tidak melahirkanku.”

c. Abu ‘Ubaidah bin Jarrah ra berkata: “Seandainya aku seekor kambing yang disembelih keluargaku lalu mereka memakan habis dagingku.”
d. Berkata Imraan bin Hushain ra: “Seandainya aku menjadi debu yang ditiup angin kencang.”
KEEMPAT : Takutnya para tabi’iin :
a. Ali bin Hussein jika berwudhu untuk solat, menjadi pucat wajahnya, maka ditanyakan orang mengapa demikian? Jawabnya: “Tahukah kamu kepada siapa saya akan mengadap?”
b. Berkata Ibrahim bin ‘Isa as Syukriy: “Datang padaku seorang lelaki dari Bahrain ke dalam masjid ketika orang-orang sudah pergi, lalu kami bercerita tentang akhirat dan zikrul maut, tiba-tiba orang itu sedemikian takutnya sampai menghembuskan nafas terakhir saat itu juga.”
c. Berkata Misma’: “Saya menyaksikan sendiri peringatan yang diberikan oleh Abdul Wahid bin Zaid di suatu majlis, maka wafat 40 orang ketika itu juga di majlis itu setelah mendengar ceramahnya.”
d. Berkata Yazid bin Mursyid: “Demi Allah seandainya Rabb-ku menyatakan akan memenjarakanku

dalam sebuah ruangan selama-lamanya maka sudah pasti aku akan menangis selamanya, maka bagaimanakah jika ia mengancamku akan memenjarakanku di dalam api?!”
Demikianlah rasa takut para malaikat, nabi-nabi, para sahabat, tabi’iin, ulama’ dan auliya’.
Maka kita sebenarnya lebih patut untuk merasa takut dibandingkan dengan mereka.
Mereka takut bukan kerana dosa melainkan kerana kesucian hati dan kesempurnaan ma’rifah, sementara kita telah dikalahkan oleh kekerasan hati dan kebodohan.
Hati yang bersih akan bergetar hanya kerana sentuhan yang kecil, sementara hati yang kotor tidak berguna baginya nasihat dan ancaman.
Ya Allah, masukkanlah rasa takut ke dalam relung hati kami yang paling dalam terhadap kehebatan dan kekuasaanMu yang mutlak dan hapuskanlah rasa takut kami kepada sesama makhluk. Berilah kesedaran kepada kami melalui rasa takut akan azabMu hingga menjadikan kami sentiasa berhati-hati untuk tidak melanggar larangan-laranganMu dan sebagai motivasi untuk kami mempertingkatkan lagi ibadah kami kepadaMu.

Rujukan:

http://www.ikram.org.my/v2/images/pdf/tarbiah/Kehebatan%20Rasa%20Takut%20Kepada%20Allah.pdf

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2012

20 Golongan yang diCintai oleh Allah SWT

http://s39.radikal.ru/i083/0905/c9/fb432f609f9c.jpg

Berdasarkan ayat suci  Al-Quran adalah sebagai berikut :

1. Orang sabar –   Ali-Imron (3 ayat 146) Allah benar-benar mengasihi Orang- orang yang sabar.

2. Orang yang bersatu padu berperang di jalan Allah-   (As-Shaf (61 ayat 4)

3. Orang Adil –  Al-Hujurat (49 ayat 9)

4. Orang yang berbuat baik-    Al-Baqarah (2 ayat 195)

5. Orang yang bertawakal-    Al-Imran ( 3 ayat 159)

6. Orang yang takwa –  Al-Imran (3 ayat 76)

Berdalilkan hadis Rasulullah SAW  adalah :

1. Orang yang teliti dan tekun.

2. Orang Yang selalu memberi bantuan kapada orang yang kemalangan.

3. Orang yang lemah lembut.

4. Peramah.

5. Baik Akhlaknya, Beramah tamah dan di ramahi orang.

6. orang taat kepada Allah SWT.

7. Orang yang rendah Hati.

8. Orang yang mensyukuri nikmat.

9. Orang penyantun.

10. Orang yang mengutamakan hal-hal penting .

11. Orang yang mencintai Anaknya.

12. Orang yang kuat Imannya.

13. Orang yang Pemaaf.

14. dan lain-lain yang bersifat kebaikan.

http://www.gagakmas.org/www/mencintaidandicintai.html

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2012

Doa disaat menghadapi kesusahan

http://files2.fatakat.com/2011/10/13180933583471.jpg

Doa di atas adalah doa disaat menghadapi kesusahan

Posted by: peribadirasulullah | Julai 16, 2012

Ya Allah, Berilah hidayah dan kemenangan kepada umat Islam

Hadis Rasulullah SAW:Daripada Tsauban r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda; 

“Hampir tiba suata masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka”. Maka salah seorang sahabat bertanya “Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?” Nabi s.a.w. menjawab, “Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah s.w.t. akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah s.w.t. akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit ‘wahan”‘. Seorang sahabat bertanya, “Apakah wahan itu hai Rasulullah?” Nabi Muhammad s.a.w. kita menjawab, “Cinta pada dunia dan takut pada mati”. 

H.R. Abu Daud 

Keterangan

Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Keadaan umat Islam pada hari ini, menggarnbarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Umat Islam walaupun mereka mernpunyai bilangan yang banyak, iaitu 1,000 juta (1/5 penduduk dunia), tetapi mereka selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walau pun berbeza-beza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatannya. 

Sebenarnya, segala kekalahan kaum Muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, iaitu dari penyakit ‘wahan” yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang selalu wujud dalarn bentuk kembar dua, iaitu “cinta dunia” dan ‘ttakut mati”. Kedua-dua penyakit ini tidak dapat dipisahkan. “Cinta dunia” bermakna tamak, rakus, bakhil danti dak mahu mendermakan harta di jalan Allah s.w.t. Manakala “takut mati” pula bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agarna Allah s.w.t

Kitaa berdoa agar Allah s.w.t. menurunkan mushrahNya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kejayaan di dunia dan di akhirat. Insyallah.

Rujukan:

http://tanbihul_ghafilin.tripod.com/koleksihadith.htm

« Newer Posts - Older Posts »

Kategori

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,417 other followers